Az Erdőművelés Tanszéken sikerrel megvédett egyetemi doktori disszertációk

 

2018

Molnár Dénes: Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdőben. (repozitórium)

 

2017

Folcz Ádám: A gyérítések rövid távú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére. (repozitorium)

 

2011

Bárány Gábor: A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei. (repozitorium)2009

Tobisch Tamás: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló felújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben. (repozitórium)2008

Takács Viktor: Útfásítások közlekedésbiztonsági vizsgálata a Sopron-Fertőd Kistérség területén. (repozitórium)2007

Kondorné Szenkovits Mariann: Fafaj-összehasonlító kísérletek értékelése. (repozitórium)2005

Bölöni János: Többszempontú erdőtipológiai vizsgálatok a Tési-fennsík déli részén. (repozitórium)


2004

Benke József: A Homoródi Erdőgondnokság erdeinek természetes felújítási lehetőségei. (repozitórium)

 

2002

Barna Tamás: A cédrusok telepítésének lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a Cedrus atlantica Manetti alkalmazására. (repozitórium)

2000

Gabnai Ernő: A nemesnyárak termesztési módszereinek vizsgálata Kelet-Magyarországon.


1996

Bundity Gábor: A fehér nyár szerepe a táj és a természetes flóra genetikai tartalékainak védelmében és fejlesztésében a Duna-Tisza közén.

1988

Trombitás Tamás: A feketefenyő nemesítés első eredményei és a további feladatok.

1987

Mastalirné Zádori Márta: Az erdészeti tudomány, szakirodalom és szervezetek, valamint az erdészeti célkitűzések vizsgálata a kiegyezés és az első világháború között.

1986

Németh István: Szennyvíziszap elhelyezése és hasznosítása meglévő faállományban.

1985

Tácsik Mihály: A vörös tölgy jelentősége a felsőtiszai erdőgazdasági tájon.

1984

ifj. Führer Ernő: A csapadék megoszlása és az intercepció különböző hazai erdőtársulásokban.

Péti Miklós: A természetes erdősülések folyamatainak hasznosítása hegyvidéki parlagterületek erdősítésében.

1983

Farkas Julianna: A faállomány és a termőhelyt kapcsolata.

Sonnevend Imre: A Káli-medence erdőtársulásai és erdőművelési teendői.


1982

Rédei Károly: Akáctermesztés fejlesztése a Duna Tisza közén.


1981

Csiby Mária: A fürkészlegyek (Diptera: Tachinidae) szerepe a Bakony gazdaságilag fontosabb erdőtársulásaiban.


1979

Hajdú István: Dél-Somogy erdészettörténete.

Zsombor Ferenc: Erdészeti állami fajtaminősítés Magyarországon.


1977

Kondor Antal: A gyapjaspille károsításának előrejelzése cseresekben.


1975

Papp Tivadar: A természetes felújítás lehetőségei és módszerei a Dráva-menti tölgyesekben.

Tóth József: Coleoptera fajok populációdinamikai vizsgálata fénycsapdákkal.

Varga Ferenc: A gyapjaspille (Lymatria dispar L.) táplálkozás-biológiája és kártétele Magyarországon.


1973

Juhász Miklós: A sopronkörnyéki erdők társadalmi (közjóléti) hasznosításának elemzése és továbbfejlesztése.

Komós Géza: A röjtöki nagyerdő története.


1972

Kőhalmy Tamás: A hidrológiai viszonyok szerepe vadállományunk környezeti kapcsolataiban.

Ghimessy László: Lejtős területek erdősítésének talajelőkészítési, vízgazdálkodási problémái.


1969

Kolonits József: Az erdeifenyő fésűs fenyődarazsainak életmód-ja, károsítása és az ellenük való védekezés.


1966

Pallay Mária: Faterméstani vizsgálatok a soproni várisi erdőben.


1965

Csesznák Elemér: A pilisi gyertyános-kocsánytalan tölgyesek nevelése.


1964

Borsos Zoltán: Vizsgálatok gyertyános tölgyesekben az erdőművelés egyszerűsítésére és gazdaságosabbá tételére.