Dr. Jablánczy Sándor (1908-1999)

Erdőműveléstani tanszék vezetője: 1951-1956.

 

Jablánczy SándorJablánczy Sándor 1908. december 1-én született a felvidéki Ipolyságon. (Szülei: Jablánczy Sándor és Forster Ilona).

Középiskolai tanulmányait 1918-1926 között Ipolyságon végezte. A trianoni békeszerződés következtében az újonnan alakult Csehszlovákia fővárosában, Prágában, a Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Karán szerzett diplomát 1931-ben. Végzése után ugyanitt, 1931-1932 között, jogi tanulmányokat is folyatott.

Az első bécsi döntésig Szlovákia területén magántulajdonú erdőgazdálkodóknál dolgozott, ahol erdőtervezési és erdőgazdálkodási munkákban vett részt.

Sorkatonai szolgálatának (1934) letöltése után Pozsonyban jelentkezett az erdőgazdálkodási és erdőtervezési államvizsgára 1936-ban.

A volt magyar területek visszacsatolása után először Balassagyarmaton dolgozott, mint erdőfelügyelő, majd átkerült Bustyaházára, ahol az erdőgazdálkodás gyakorlati feladataival foglalkozott. 1942-ben a Királymezei Erdészet erdőgondnoka lett, mely funkciót 1944-ig töltötte be.

A világháború befejeztével 1948-ban az Esztergomi Erdészeti Szakiskola tanára, majd igazgatója lett. Eztán felkérték a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztályának vezetésére. Az Erdőközpont tervosztálynak először vezetőjének (1949), majd pedig helyettes vezetőjének (1950) nevezték ki. Dr. Magyar Pál távozása után, 1951-ben átvette az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőművelési Tanszékének vezetését. Bár az erdészeti szaknyelvet Prágában tanulta hallgatói szerint ezt sohasem lehetett érezni előadásain. A tudományos és oktatási munkát mindig is a szívén viselő Jablánczy 1954-ben erdőművelési témakörben kandidátusi fokozatot szerzett a Magyra Tudományos Akadémián.

Az 1956-os forradalom után ő is, mint oly sok kollégája és tanítványa külföldre, Kanadába távozott, ahol 1961-ig a Soproni Divízió hallgatóinak erdőműveléstan tanára volt. A Brit Kolumbia Egyetemen (University of British Columbia) posztdoktori tanulmányokat folytatott 1958-1960 között, majd 1964-ben ugyanitt PhD. fokozatott szerzett.
A Soproni Divízió megszűnése után Maritime Forest Research Laboratory of the Canadian Forest Service-nél dolgozott, mint kutató. Nyugdíjba vonulása után 1974-1979 között New Brunswick és Nova Scotia tartományok területén erdőművelési munkák tervezésével és kivitelezésével foglalkozott.

A Sustainable silviculture: redefining fundamental issues c. tanulmányában (The Trumpeter, Journal of Ecosophy Vol. 6. No.2., 1989.) a következőket írja: az erdőművelés értelemszerűen magában foglalja az erdők kezelésében a fenntarthatóság lényegét is. Ez tekinthető szakmai ars poeticája.
Dr. Jabláczy Sándor 1999. március 8-án hunyt el Vancouverben.

Összeállította: Frank Norbert
Megjelent az erdészeti felsőoktatás 200 éves évfordulójára készült jubileumi kiadványban.