Dr. Koloszár József

Személyes adatok

 • Születési idő, hely: 1949. január 24. Sopron
 • Családi állapota: nős (feleség sz. Tóth Anna idegenforgalmi ügyintéző), egy gyermek (József)

Tanulmányok

 • 1963-67. Középiskolai tanulmányok a soproni Széchenyi István Gimnázium humán tagozatán. Érettségi 1967.
 • 1973. Erdészeti és faipari Egyetem, okleveles erdőmérnök.

Tudományos fokozat

 • 1978. Erdészeti és faipari Egyetem. Műszaki doktori cím.
 • Disszertáció címe: Az erdei humusz minőségi vizsgálatának erdőművelési jelentősége
 • 1983. MTA Tudományos Minősítő Bizottság. Mezőgazdasági tudomány kandidátusa (CSc.)
 • Disszertáció címe: A szlavón tölgy termőhelyi igénye és erdőművelési jelentősége
 • 1995. Soproni Egyetem, habilitált doktor (Dr. habil)

Nyelvismeret

 • orosz (alapfokú állami nyelvvizsga, kandidátusi nyelvvizsga),
 • francia (kandidátusi nyelvvizsga),
 • német

Szakmai pályafutás

 • Az Erdészeti és Faipari Egyetemen majd jogutódjainak (Soproni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem) Erdőmérnöki Karának Erdőművelés tanszékén majd 2007-től Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetében:
 • 1973. 08. 01. - 1976. 01. 31.: tudományos ösztöndíjas
 • 1976. 02. 01. - 1978. 04. 30.: tudományos segédmunkatárs
 • 1978. 05. 01. - 1985. 06. 30.: tudományos munkatárs
 • 1985. 07. 01. - 1989. 06. 30.: tudományos főmunkatárs
 • 1989. 07. 01. - 1995. 09. 14.: egyetemi docens
 • 1995. 09. 15. - egyetemi tanár

Oktatómunka

 • Erdőismerettan gyakorlatok, 1973-tól, okl. erdőmérnöki szak
 • Erdőneveléstan gyakorlatok, 1974-től, okl. erdőmérnöki szak
 • Erdőismerettan elmélet 1989-től, okl. erdőmérnöki szak
 • Mérnökbiológia és melioráció 1992-94. okl. erdőmérnöki szak
 • Szálalás, szálalóvágás 1993-tól, Kitaibel Pál Doktori iskola
 • Erdőneveléstan (PhD) 1994-től, Kitaibel Pál Doktori iskola
 • Erdőneveléstan elmélet 1994-től, okl. erdőmérnöki szak
 • Védett erdők kezelése elmélet, gyakorlat 2000-től, okl. környezetmérnöki szak
 • Erdészeti ismeretek elmélet, 2002-2005. okl. környezetmérnöki szak
 • Természetközeli erdőgazdálkodás elmélet, 2002-től, természetvédelmi szakmérnöki szak
 • Különleges rendeltetésű erdők kezelése elmélet, gyakorlat 2003-tól, okl. erdőmérnöki szak
 • Védett erdők kezelése elmélet, gyakorlat 2004-től, természetvédelmi mérnöki szak

Kutatómunka

 • Humuszvizsgálatok 1973-78.
 • Erdei ökoszisztéma kutatás 1976-90.
 • Kocsányos tölgy fatermesztési rendszer kidolgozása 1976-90.
 • Védett területek erdeinek kezelése 1975-től,
 • Erdőtipológiaia, fafajmegválasztási kutatások 1989-től,
 • Természetközeli erdőművelési eljárások kidolgozása (erdőfelújítás, erdőnevelés, szálalás, szálalóvágás) 1993-tól,
 • A bükk álgesztesedésének biokémiai és termőhelyi okai 1997-2003.

Publikációs tevékenység

 • 53 tudományos cikk (ebből 7 idegen nyelven, 4 külföldön)
 • 3 ismeretterjesztő cikk
 • 1 könyvrészlet
 • 1 diplomaterv
 • 2 disszertáció
 • 12 egyetemi jegyzet
 • 58 konferencia előadás (ebből 2 külföldön, idegen nyelven)
 • A teljes publikációs tevékenység a Magyar Tudományos Művek Tárában megtekinthető.

Hazai és külföldi szakmai szervezetekben viselt tagság

 • MTA Erdészeti Bizottság választott tagja 1993-tól
 • Országos Erdészeti Tanács elnöke 1999-2002.
 • OTKA Élettudományi Kollégium tagja 1996-98.
 • Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. Igazgatótanács elnöke 1998-2002.
 • Magyar Felsőoktatás Barátai Alapítvány Kuratóriumának tagja 2003-tól
 • Magyar Akkreditációs Bizottság Agrár- és agrár műszaki tudományok Bizottságának tagja 2003-2006.
 • Nemzteti Erdőrezervátum Bizottság tagja 2005-től

Egyetemi vezetői és közéleti tevékenység

 • tanszékcsoport-vezető 1988-90. (Fatermesztési Tanszékcsoport)
 • megbízott tanszékvezető 1991-92. (Erdőművelés Tanszék)
 • tanszékvezető 1995-2006. (Erdőművelés Tanszék)
 • dékán 1993-97. (Erdőmérnöki Kar)
 • doktori programvezető 1993-tól
 • rektor 1997-99. (Soproni Egyetem)
 • rektor 2000-2002 (Nyugat-Magyarországi Egyetem)
 • prorektor 2002-2003
 • szakfelelős 2003-tól (erdőmérnöki szak)
 • erdőmérnöki kar tanácsának tagja 1976-tól kisebb megszakításokkal

Szakértői, tervezői tevékenység

 • A Soproni Tájvédelmi Körzet kezelési terve 2000.
 • Erdei értékeink adatrögzítése 2000.
 • A természetközeli erdőgazdálkodás erdőművelési módszereinek kidolgozása a Soproni-hegységben 2001.
 • Erdőszerkezetileg hibás erdőrészletek felmérése és átalakítási irányelveinek kidolgozása a Soproni-hegységben 2002.
 • Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési terve erdészeti vonatkozású részeinek kidolgozása 2004.

Tanulmányutak

 • Összesen 30 alkalommal: Ausztria, Szlovákia, Oroszország, Románia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Nagy-Britannia, Finnország, Lengyelország, India, Franciaország

Kitüntetések

 • Kiváló munkáért 1985.
 • Miniszteri elismerő oklevél 1992.
 • Vadas Jenő emlékérem 1997.
 • Pro Silva Hungariae díj 1999.
 • NYME emlékérem 2000.
 • Széchenyi emlékérem 2001.
 • Apáczai Aranyérem 2002.
 • MK Érdemrend Középkeresztje 2003.
 • Akadémiai díj (megosztva) 2004.