Neuwirth János (1909-1975)

Erdőműveléstani tanszék vezetője: 1957-1959.

 

Neuwirth JánosNeuwirth János 1909. október 7-én született Sopronban. Szüleit már gyermekkorában elvesztette, ezért anyai nagymamájánál nevelkedett. A soproni erdő és a természet szeretete indította el az erdészpályán.

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmérnöki Karán 1936-ban szerzett erdőmérnöki oklevelet. Az első munkahelye Sopron Város Erdőhivatala volt, ahol, mint napbéres tevékenykedett, eztán Széchenyi Bertalan felsősegesdi erdőbirtokán üzemtervezett, majd a Kecskeméti Erdőfelügyelőségnél, mint alföldfásító, a Pápai Földmérési Felügyelőségnél, mint tiszteletdíjad gyakornok dolgozott. A Kárpát-környéki területek visszacsatolása után a Bustyaházi Erdőfelügyelőségén vállal munkát 1939-1945 között. A háború befejeztével a Zalaegerszegi Erdőigazgatóság és annak jogutódjainál előbb erdőmérnök, majd erdőgondnok, szakelőadó, erdőművelési előadó, főmérnök beosztásban tevékenykedett.

Neuwirth János 1957. november elején került az egyetemi docensi beosztásban az Erdőmérnöki Főiskola Erdőművelési Tanszékre. "Gyakorlati munkatársai mindenhol becsülték és szerették, mert csendes és jó modorával mindenkivel jó szakmai kapcsolatot tartott. Irányító és tanácsadó munkáját mindenki szívesen fogadta, mert meggyőződtek róla, hogy alapos és komoly szaktudása van." – írta jellemzésében Dr. Magyar János.

Neveltetése és családi kötödése következtében a német nyelvet tökéletesen beszélte, így nem okozott számára nehézséget a német szakirodalom tanulmányozása, az elért eredmények oktatásban történő ismertetése.

1959-től újra az erdészeti gyakorlatba került; először egy rövid ideig a Sárvári majd – mivel családja Sopronban lakott – a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaságban dolgozott, mint erdőművelési ágazatvezető egészen nyugdíjazásáig.

Az erdőművelés elméleti és gyakorlati szakember volt. Sokoldalú erdőgazdasági ismeret, a mindig elmélkedő egyénisége, egyszerűsége tette közkedvelté. Közleményeiben, dolgozataiban az erdőművelési gyakorlati kérdéseivel foglalkozott; különösen szívesen emlékezett a zalai erdőkben elöltött éveire.

Összeállította: Frank Norbert
Megjelent az erdészeti felsőoktatás 200 éves évfordulójára készült jubileumi kiadványban.