Dr. Varga Szabolcs

Dr. Varga SzabolcsSzületési idő, hely

1948. március 24. Nagykanizsa

Családi állapot

Nős (feleség Harangozó Judit, nyugdíjas tanulmányi előadó), három gyermek (Judit, Szabolcs, Bence).

Tanulmányok

 • 1962 - 1966. Középiskolai tanulmányok a nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium humán tagozatán, majd a 2. sz. Gimnázium humán tagozatán. Érettségi 1966.
 • 1968 - 1973. Erdészeti és Faipari Egyetem, okleveles erdőmérnök.
 • 1974 - 1976. Erdészeti és Faipari Egyetem, erdészeti növényvédelmi szakmérnök.

Tudományos fokozat

 • 1988. Erdészeti és Faipari Egyetem. Egyetemi doktori cím. Disszertáció címe: A Rhyacionia buoliana Schiff. elleni védekezés időpontjának előrejelzése hőösszeg-számítás alapján
 • 1996. Tudományos Minősítő Bizottság. Mezőgazdasági tudomány kandidátusa (CSc.) Disszertáció címe: A fontosabb fák csemetenevelésének növényvédelme.
 • 2004. Nyugat-Magyarországi Egyetem, habilitált doktor (Dr. habil.)

Nyelvismeret

 • Német középfokú állami nyelvvizsga
 • Orosz alapfokú állami nyelvvizsga

Szakmai pályafutás

 • 1966. 09. 02 - 1968. 08. 04. szerződött munkás, Zalaerdő 2. sz. Déli Erdészet
 • 1968 - 1973. egyetemi hallgató, Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar
 • 1973. 06. 30 - 1975. 03. 31. fahasználati műszaki vezető, Zalaerdő 2. sz. Déli Erdészet
 • 1975. 04. 01 - 1977. 06. 04. erdőnevelési és erdővédelmi előadó, Zalaerdő Központ
 • 1977. 06. 06 - 1977. 12. 31. erdészeti ágazatvezető, MGTSZ Gelse
 • 1978. 01. 01 - 1984. 06. 30. kerületvezető erdész, üzemvezető helyettes, majd üzemvezető Zalaerdő 13. sz. Szaporítóanyagtermelő Üzem
 • 1984. 07. 01 - 1987. 05. 31. tudományos osztályvezető, ERTI Erdővédelmi Osztály
 • 1987. 06. 01 - 1991. 10. 31. egyetemi főtitkár, Erdészeti és Faipari Egyetem
 • 1991. 11. 01 - 1996. egyetemi adjunktus, Erdészeti és Faipari Egyetem
 • 1996 - 2006. egyetemi docens, Erdészeti és Faipari Egyetem, majd jogutódai
 • 2006 - egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar

Oktatómunka

 • Erdőgazdálkodás 2004-2009.
 • Erdészeti szaporítóanyag-termelés gyakorlatok, 1991-2001. - okleveles erdőmérnöki szak
 • Erdősítéstan gyakorlatok 1991-2001. okleveles erdőmérnöki szak
 • Erdészeti növényvédelmi technológiák 1991- folyamatos, erdészeti növényvédelmi szakmérnöki szak
 • Gyomirtás 1991-1997. erdészeti növényvédelmi szakmérnöki szak
 • Erdészeti ismeretek 1996-2002. okleveles környezetmérnöki szak
 • Erdőművelés 1997-2004. vadgazda mérnöki szak, levelező tagozat
 • Erdőgazdálkodás 2004-2008, vadgazda mérnöki szak
 • Csemetekerti növényvédelem 1997-2007, okleveles erdőmérnöki szak
 • Gyomnövények-gyomkorlátozás 1997- folyamatos, okleveles erdőmérnöki szak,
 • Erdei gyomszabályozás 1997- folyamatos. erdészeti növényvédelmi szakmérnöki szak
 • Erdővédelem 2003- folyamatos, okleveles erdőmérnöki szak, erdészeti növényvédelmi szakmérnöki szak
 • Erdővédelmi tachnológiák 2003- folyamatos. erdészeti növényvédelmi szakmérnöki szak
 • Vadkárelhárítás és -becslés 2005- folyamatos, vadgazda mérnöki szak, okleveles erdőmérnöki szak
 • Vadkárok az erdőben 2003- folyamatos. erdészeti növényvédelmi szakmérnöki szak
 • Környezetkímélő növényvédelem 2000- folyamatos, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Doktori Iskola
 • Környezetkímélő erdővédelmi technológiák 2000- Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
 • Integrált növényvédelem 1997-2008.

Kutatómunka

 • Csemetekerti termesztési technológiák 1975 – 2002.
 • Csemetekerti növényvédelem 1976- folyamatos
 • Kocsánytalan tölgy pusztulása 1984-87.
 • Erdei magvak tárolási technológiái 1993 – 2001.
 • Gyomkorlátozás erdősítésekben 1984- folyamatos
 • A bükk álgeszt 1997 – 2002.
 • A Cryphonectria parasitica előfordulás kocsánytalan tölgyön 2003 – folyamatos
 • Környezetkímélő védekezési technológia kidolgozása a Lymantria dispar ellen 2004- folyamatos
 • Egyszikű gyomok ellen földi és légi védekezési technológia kidolgozása 1995 – folyamatos
 • Környezetkímélő erdészeti növényvédelmi technológiák 2002- folyamatos
 • Városi fák egészségi állapotának vizsgálata 2004- folyamatos

Publikációs tevékenység

Hazai és külföldi szakmai szervezetekben viselt tagság

 • 1971– Országos Erdészeti Egyesület tagja, folyamatosan több Szakosztály tagja.
 • 1987-1990. Országos Erdészeti Egyesület Erdővédelmi Szakosztályának titkára.
 • 1990-1998. Országos Erdészeti Egyesület Erdővédelmi Szakosztályának elnöke.
 • 1990-1998. OEE választmányi tagja.
 • 1992-1994. Magyar Szabványügyi Hivatal Erdészeti és Faipari Műszaki Bizottság Erdőművelési Albizottság (SC1) elnöke.
 • 1998-2004. MSZT/MB 601 Növényi Szaporítóanyagok Szabványosító Műszaki Bizottság tagja.
 • 1996-1999. MTA Erdészeti Bizottság Természet- és Erdővédelmi Albizottság tagja.
 • 1999-2012: MTA Erdészeti Bizottságának tagja.
 • 2005-2008. MTA EB Erdőgazdálkodási Albizottság titkára.
 • 1989– folyamatos: a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja
 • 1990-2005. Magyar Mérnöki Kamara Erdészeti-, Faipari Tagozatának elnöke.
 • 1989-1998. Magyar Mérnöki Kamara elnökségének tagja.
 • 1996-1998. Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja.
 • 1996-2003. Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagja.
 • 1994-2002. Mecseki Erdészeti Rt. Igazgatóságának elnöke.
 • 2003- Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Bizottság Erdészeti Albizottságának elnöke.

Egyetemi vezetői és közéleti tevékenység

 • 1987-2001 Az Egyetemi Tanács titkára
 • 1987-2001 Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tanácskozási jogú tagja.
 • 1987-2001 A Faipari Mérnöki Kar Tanácsának tanácskozási jogú tagja.
 • 1997-2001, majd 2011-től Az Okleveles Erdőmérnöki Szak szakfelelőse.
 • 2001-2007 Az Erdő- és Faanyagvédelmi Intézet igazgatója.
 • 2007-2011 Az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet igazgatója.
 • 2001- Az Erdészeti Növényvédelmi Szakmérnöki Szak szakfelelőse.
 • 2001-2009 Az Erdőmérnöki Kar általános és oktatási dékánhelyettese, több kari bizottság elnöke
 • 2001- Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának tagja
 • 2001-2009 Az Erdőmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának elnöke
 • 2001-2009 Az Erdőmérnöki Kar Oktatási Bizottságának elnöke
 • 2003- A Gomba-szakellenőri OKJ-s tanfolyam szakfelelőse.
 • 2006-2009 A NYME Hallgatói Ügyek Bizottságának tagja

Szakértői tevékenység

 • 1975. óta 265 szakvélemény az erdészeti szaporítóanyag-termesztés, a csemetekerti növényvédelem, a faanyagvédelem, az erdősítés, a természetvédelmi területeken folyó erdészeti munkák, erdészeti károk felmérése és értékelése, vadkárok, az erdőértékelés, a szennyvíz-elhelyezés, városi fák egészségi állapota területén,
 • 896,7 ha erdőtelepítés kiviteli terve,
 • 40,0 ha szennyvízelhelyező nemesnyáras kiviteli terve,
 • 6,00 km főközlekedési út fásításának kiviteli terve,
 • az erdészeti csemetetermelés technológia-gyűjteménye,
 • a csemetenevelés növényvédelmi technológiáinak kidolgozása és összegyűjtése,
 • 645 ha természetvédelmi oltalom alatt álló erdő kezelési terve,
 • a védelem alatt álló erdőkben alkalmazható környezetkímélő növényvédelmi technológiák területén végzett fejlesztő tevékenység.

Tanulmányutak

 • Ausztria, Szlovákia, Horvátország, Németország, Franciaország, Románia, Svédország, Szlovénia

Szakmai ösztöndíj

 • 2001 - 2004 Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Kitüntetések

 • Az erdőgazdaság kiváló dolgozója 1976.
 • Kiváló társadalmi munkáért 1982.
 • Vadas Jenő emlékérem 1997.
 • Kaán Károly díj 2006.
 • Az Alföldi erdőkért emlékérem 2006.
 • Pro Sylva Hungariae 2009.