Vadas Jenő (1857-1922)

Tanszékvezető: Erdőműveléstani tanszék: 1904-1922. Erdővédelemtani tanszék: 1922.

 

Vadas Jenő 1857. április 2-án Felsőhámoron született. Családi neve eredetileg Vlkolinszky volt. Hermann Ottó nevelte, mert édesapját korán elvesztette.

1874-ben érettségizett Selmecbányán. 1878-ban végzett a selmeci akadémián.

1881-ig a Máramarosszigeti Erdőigazgatóságnál dolgozott, ahonnan a Földművelésügyi Minisztériumba rendelték fel szolgálattételre. 1882 végén az Óvizi Erdőgondnoksághoz került. Ebben az évben jelent meg első szakcikke az Erdészeti Lapokban.

A szakoktatás kezdettől fogva érdekelte. 1885-ben megnyitották Vadászerdőn az erdőőri szakiskolát. Ennek első igazgatójává nevezték. Hozzá tartozott 1230 kh erdő, 24 kh növénykert, 26 kh csemetekert és 12 200 kh vadászterület. 1891-ben a selmeci akadémia Növénytani Tanszékére került, ahol Növénytant, Állattant, Erdőművelést és Erdővédelmet oktatott három évtizeden keresztül.

1893-ban Németországban és Svájcban tanulmányozta az erdészeti kísérletügyet. 1893-ban ő is részt vett Bécsben az IUFRO első kongresszusán. 1895-ben Boszniában, l897-ben Svédországban járt tanulmányúton. 1893-ban létesítette az első „kísérleti” csemetekertet.

1897-ben alapították az Erdészeti Kísérleti Állomást az Erdőőri Szakiskolát a selmeci akadémia bekapcsolásával. A vezető Vadas Jenő lett, tanszékének megtartása mellett.

1899-ben jelent meg az általa alapított és szerkesztett tudományos folyóirat az Erdészeti Kísérletek. 1898-ban jelent meg Erdőműveléstan c. könyve. 1911-ben adta ki Az akácfa monográfiáját. Számos tanulmánya jelent meg az Erdészeti Lapokban és az Erdészeti Kísérletekben.

1910-ben az IUFRO VI. Nagygyűlésén a szövetség elnökévé választották.

Bund Károllyal összeállította Magyarország erdészete. Az erdészeti kísérletügy Magyarországon című négynyelvű kiadványt.

Az első világháború idején a Reichani Vadásztanyára vonult vissza. 1918-ban Budapestre utazott. 1922-ben még összeállította az alföldfásítási kutatás célkitűzését. 1922. július 21-én Budapesten halt meg.

1930-ban Sopronban tiszteletére szobrot állítottak 1933-ban a Szinva-völgyben emléktábla elhelyezésével tisztelegtek előtte. 1970-ben az Erdészeti Tudományos Intézet Vadas Jenő emlékérmet alapított és adományozott a kutatás során kiváló személyiségeknek.

Vadas Jenő nemzetközi hírű tudós volt. Megszervezte a hazai erdészeti kutatást, megalapította az Erdészeti Kísérletek c. folyóiratot. Az erdészeti szakoktatás kiváló képviselője volt. Életműve visszatükrözte Hermann Ottónak, nagybátyjának a tanítását „értelemből való szeretettel kell közeledni mindnyájunk szülő anyjához a természethez...”

Összeállította: Führer Ernő
Megjelent az erdészeti felsőoktatás 200 éves évfordulójára készült jubileumi kiadványban.