Az Erdőművelés Tanszéken folyó fontosabb kutatási programok

 

 • A bükk (Fagus sylvatica L.) korán- és későn fakadó változatának vizsgálata
 • A hermes-dombi szálalótömb kialakítása
 • Állományfelmérés és populáció-genetikai vizsgálatok a Szentgáli Tiszafás Természetvédelmi Területen
 • Erdősávok vizsgálata
 • Roth-féle szálalóvágásos kísérlet terület monitoringozása
 • A dél-dunántúli átalakító üzemmódban kezelt bükkösök erdőnevelési modellezése


Lezárult kutatási programok

 • Az átfekvés okainak vizsgálata, átfekvő magvak kezelése
 • Bükk álgeszt kialakulása, termőhelyi és biokémiai okainak vizsgálata
 • Bükk- és tölgymakk középtávú tárolási lehetőségeinek vizsgálata
 • Ektomikorrhiza kutatások
 • Erdőtelepítések, mező- és útfásítások tervezése
 • Erdőtörténeti kutatások
 • Erdőnevelési és erdőfelújítási módszerek vizsgálata
 • Roncsolt területek biológiai rekultivációjának tervezése
 • Szennyvízelhelyező faültetvények, mezővédő erdősávok tervezése
 • Szlavón tölgy utódvizsgálatok
 • Természetvédelem alatt álló erdőterületek kezelési tervének kidolgozása
 • A Tisza és Körös folyók védett hullámterein a természetvédelmi és az erdőtörvény előírásainak megfelelő célállományok meghatározása a NEFAG ZRt. területén.2004.
 • A megváltozott ökológiai körülményeket figyelembe vevő erdőfelújítási eljárások kidolgozása a NEFAG ZRt. területén 2004.
 • A Monori és Pusztavacsi Erdészeteknél a Heterobasidion annosum károsítása miatt kitermelésre kerülő gyenge futóhomok jellegű területek felújítási lehetőségei 2004.
 • A Tisza és Maros folyók védett hullámterein a természetvédelmi és az erdőtörvény előírásainak megfelelő célállományok meghatározása a DALERD ZRt. területén.2004
 • A "Ropolyi Erdőrezervátum" védőzóna erdejének kezelési irányelvei. 2006.
 • A "Vaskereszti Erdőrezervátum" védőzóna erdejének kezelési irányelvei. 2006.
 • A SEFAG ZRt. Iagali Erdészet bemutató területe kialakítási tervének irányelvei.2006.
 • Gyertyános-tölgyesek erdőfelújítási és –nevelési eljárásainak korszerűsítése a SEFAG Rt. által kezelt erdőterületeken 2004-2005.
 • Résztanulmány az erdőterületen vezetett szállítópályák és vezetékpályák erdőre gyakorolt hatásainak feltárásához.2006.
 • Védett és fokozottan védett területen lévő bükkös faállományok kezelési irányelveinek kidolgozása az IPOLYERDŐ Zrt. területén. 2005.
 • A faállományérték-csökkenés okainak és mértékének vizsgálata védett és fokozottan védett területen lévő kocsányos tölgyesekben a Gemenc Rt. területén 2006.

 


 

Az Erdővédelem Tanszéken folyó fontosabb kutatási programok


Erdei életközösséggel kapcsolatos kutatások

 • Az Epitolini afro-tropikus, hangyagazdás boglárkalepke vizsgálata
 • Futóbogár közösségek vizsgálata különböző erdőállományokban
 • A holtfa szerepe a hazai erdőrezervátumokban
 • Sopron környéki erdők lombkoronájának bogárfaunája
 • Talajközelben élő pók közösségek összehasonlító vizsgálata faanyagtermelést nem szolgáló, átalakító üzemmódú és vágásos erdőkben
 • Taplógombák rovarközösségeinek vizsgálata


Az erdők egészségi állapotával, erdővédelmi problémákkal kapcsolatos kutatások

 • A bükk tömeges pusztulása Zala Megyében
 • A Cryphonectria parasitica és az ellene való biológiai védekezés szelídgesztenyén és kocsánytalan tölgyön
 • Levélbetegséget okozó gombák erdei fákon
 • A magas kőris új betegsége, a Chalara fraxinea által okozott hajtáspusztulás
 • Phytophthora fajok jelentősége az erdei fák egészségi állapotában
 • A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) fejlődésmenete
 • A nagy nyárlevelész (Chrysomela populi L. 1758) tápnövény körének, abiotikus tényezőkhöz kapcsolódó tulajdonságainak és genetikai mintázatnak vizsgálata
 • Erdővédelmi technológiák fejlesztése (növényvédő szeres kísérletek kártevők, kórokozók és gyomnövények ellen)
 • Nyár- fűz- és akác energiaültetvények egészségügyi vizsgálata
 • Kékülést okozó gombaszervezetek vizsgálata


Talajéletel kapcsolatos kutatások

 • Collembola ökológia és faunisztika
 • Collembola taxonómia


Erdőtűzzel kapcsolatos kutatások

 • Forest Focus erdőtűz-megelőzési program
 • SEE-ERANET program: Ellenőrzött tüzek alkalmazási lehetőségei Közép- és Dél-Kelet Európában