Meghívó Molnár Dénes phd értekezésének nyilvános vitájára

 

A Soproni Egyetem, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait 


Molnár Dénes 
doktorjelölt

"Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdőben" 
című PhD értekezésének nyilvános vitájára, melyre

 

2018. június 14-én csütörtökön, 14:00 órakor
az Erdőmérnöki Kar Tanácstermében kerül sor.


Az értekezés opponensei:

Dr. Veperdi Gábor ny. egyetemi docens Erdővagyon-gazdálkodási és Vidkéfejlesztési Intézet
Dr. Führer Ernő egyetemi magántanár


Az értekezés mindenki számára hozzáférhető a www.doktori.hu internetes oldalon és a SOE Központi Könyvtárában, illetve a nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet.

 

Prof. Dr. Faragó Sándor s.k.
Doktori Iskola vezetője