Oktatási tevékenység

Intézetünk felel az erdőművelés és az erdővédelem, valamint a kapcsolódó tudományterületek oktatásáért.

 

Erdőművelés Tanszék

Tanszékünk legfőbb diszciplínái az erdősítés, az erdőfelújítás, valamint a gazdasági célú-, a védett- és a különleges rendeltetésű erdők kezelésére irányuló tudományok. Emellett Tanszékünk végzi az erdészeti szaporítóanyag-termesztés és nemesítés, valamint a hozzá kapcsolódó genetikai ismeretek oktatását is.

A karon tanuló nem erdőmérnök hallgatók számára kollégáink nyújtják az erdőgazdálkodás egészét érintő alapvető ismereteket.

A tananyag alaposabb elsajátítása érdekében az oktatást a tantermi órák mellett számos terepi gyakorlattal, valamint az ország különböző pontjaira szervezett tanulmányutakkal egészítjük ki.

 

Tanszékünk gondozásában álló tárgyak

 • Erdészeti ismeretek
 • Erdészeti szaporítóanyag-termesztés és nemesítés
 • Erdőismerettan
 • Erdőmuveles erdositestan
 • Erdőműveles erdőneveléstan
 • Különleges rendeltetésű erdők kezelése (osztatlan és Msc képzés)
 • Nemzetközi erdőgazdálkodás
 • Természetvédelmi genetika
 • Védett erdők kezelése

 

 

Erdővédelem Tanszék

Az erdővédelem összetett tudományterület, melyet több szemeszteren keresztül sajátítanak el az erdőmérnök hallgatók. A kártevő és kórokozó fajok ismerete az erdészeti rovartan és a növénykórtan tárgya. Az általuk kiváltott pusztulások, az erdőben lejátszódó komplex folyamatok és az ellenük való védekezés lehetőségei az erdővédelemtan körében kerülnek bemutatásra.

A természetvédelmi mérnök hallgatók szintén több szemeszteren keresztül ismerkedhetnek meg a hazai állatvilág (elsősorban a gerinctelen állatok) jellegzetes képviselőivel, a tárgyalt fajok testfelépítésével, biológiájuk és rendszertani helyzetük sajátosságaival.

A tananyagok áttekintő ismeretet adnak a hazai állatvilág kialakulását meghatározó tényezőkről, az állatvilág védelmének szükségességéről, valamint az állatok tanulmányozásának, szabadtéri megfigyelésének főbb módszereiről.

A főbb témáinkhoz kapcsolódóan ökológiai és populációgenetikai ismereteket is oktatunk.

 

Tanszékünk gondozásában álló tárgyak

 • Állatanatómia es élettan
 • Állatismeret
 • Állatökológia
 • Állatökológia (vmh levelező tagozat)
 • Erdészeti növénykórtan
 • Erdészeti rovartan
 • Erdővédelmi technológia
 • Erdővédelemtan
 • Genetika és biotechnológia
 • Gerinctelen állatfajok védelme
 • Gerinctelen állattan
 • Karositok es kórokozok ökológiája
 • Méhészet
 • Populációgenetika
 • Speciális madártan
 • Természetvédelmi ökológia
 • Természetvédelmi ökológia (levelező tagozat)
 • Vadkárelhárítás és becslés

 

 

Tanszékünk feladata az Erdészeti Növényvédelmi Szakmérnök képzés folyamatos szervezése. A gyakorlati szakembereknek szóló képzés keretében az erdővédelem legújabb problémái, valamint az alkalmazható legújabb védekezési technológiák kerülnek ismertetésre.

Vissza